woensdag 15 juni 2016

werknemersverzekering

werknemersverzekering


Een werknemersverzekering is een sociale verzekering, die alleen geldt voor mensen in loondienst, zoals de WW, ZW, WAO, ZFW.
Gebruikte begrippen in werknemersverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
sociale verzekering
  ... de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van...Lees meer

Begrippen waar werknemersverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


ziekenfondswet
  ... de ziekenfondswet was een werknemersverzekering die werknemers met een inkomen beneden de loongrens de verzekerde kosten van medische verzorging vergoedt...Lees meer
wetopdearbeidsongeschiktheid
  ... de wet op de arbeidsongeschiktheidofwel de wao is een vroegere werknemersverzekering die werknemers een uitkering verschaft ingeval...Lees meer
ziektewet
  ... de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt...Lees meer
arbeidsongeschiktheidsverzekering
  ... Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een werknemersverzekering die uitkeert als een werknemer langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heette vroeger...Lees meer
werkloosheidswet
  ... de werkloosheidswet is een werknemersverzekering die werknemers gedurende een bepaalde tijd een inkomen bij werkloosheid verschaft naarmate men langer gewerkt...Lees meer