woensdag 15 juni 2016

wederzijdse schuldaanvaarding

wederzijdse schuldaanvaarding


Bij wederzijdse schuldaanvaarding is er sprake van geldschepping door een algemene bank. Er komen bij wederzijdse schuldaanvaarding twee schulden, namelijk van de cliënt aan de bank en omgekeerd. Als de schuld weer wordt afgelost is er sprake van geldvernietiging.
Gebruikte begrippen in wederzijdse schuld aanvaarding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer