woensdag 15 juni 2016

watermerk

watermerk


Een watermerk is een afbeelding in een document dat is aangebracht door de doorzichtigheid van het papier te veranderen.

Je ziet het dan ook het beste wanneer het papier voor een lichtbron wordt gehouden.

Het aanbrengen van een watermerk wordt gedaan om vervalsing moeilijker te maken.

Moderne technieken als holografie zorgen tegenwoordig voor een nog betere bescherming.

Behalve in duurder briefpapier vinden we ze vooral terug in officiële documenten zoals bankbiljetten, postzegels, effecten en andere waardepapieren.
Gebruikte begrippen in watermerk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer