woensdag 15 juni 2016

waarde creëren

waarde creëren


We spreken van waarde creëren als alternatief begrip voor het maken van rendement.

Dus een fonds met een hoog rendement is een fonds dat veel waarde creëert.
Gebruikte begrippen in waarde creeren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer