donderdag 16 juni 2016

Vuil connossement

Vuil connossement


Onder een vuil connossement verstaan we een connossement met een daarop aangebrachte clausule of aantekening die uitdrukkelijk een gebrekkige toestand van de goederen en/of de verpakking aangeeft.
Gebruikte begrippen in vuil connossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer