donderdag 16 juni 2016

Vrijhandelszone

Vrijhandelszone


Een vrijhandelszone of vrijhandelsgebied is een gebied waarin de landen geen invoerrechten op elkaars producten heffen maar er is geen gemeenschappelijk tarief buiten deze zone.
Gebruikte begrippen in vrijhandelszone


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer

Begrippen waar vrijhandelszone in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


european free trade area
  ... de european free trade area ofwel de efta is een vrijhandelszone binnen de landen van de europese...Lees meer
EER
  ... de europese economische ruimte afgekort tot eer is een vrijhandelszone die de toenmalige europese economische gemeenschap en de...Lees meer
europese economische ruimte
  ... de europese economische ruimte afgekort tot eer is een vrijhandelszone die de toenmalige europese economische gemeenschap en de...Lees meer