donderdag 16 juni 2016

vrijegoederen

vrije goederen


Vrije goederen zijn de goederen die in onze behoeften kunnen voorzien en die niet schaars zijn, omdat er geen beslag wordt gelegd op productiefactoren ofwel goederen, die in voldoende mate voor iedereen, vanzelf, aanwezig zijn, zoals lucht, zon en wind.
Gebruikte begrippen in vrije goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
wind
  ... het begrip wind komen we op de effectenbeurs tegen in het begrip "in de wind gaan" wat een andere benaming...Lees meer

Begrippen waar vrije goederen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer