donderdag 16 juni 2016

Vrije loonpolitiek

Vrije loonpolitiek


Onder een vrije loonpolitiek verstaan we de situatie waarin werkgevers en werknemers in onderhandelingen vrij zijn om de hoogte van het loon vast te stellen.

De overheid houdt hier dus geen toezicht.

Het tegengestelde van de vrije loonpolitiek is de geleide loonpolitiek .
Gebruikte begrippen in vrije loonpolitiek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geleide loonpolitiek
  ... onder een geleide loonpolitiek verstaan we een loonpolitiek waarbij de loonontwikkeling sterk onder toezicht van de overheid staat...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Begrippen waar vrije loonpolitiek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


geleide loonpolitiek
  ... onder een geleide loonpolitiek verstaan we een loonpolitiek waarbij de loonontwikkeling sterk onder toezicht van de overheid staat...Lees meer