donderdag 16 juni 2016

vrije liquiditeitsreserve bankwezen

vrije liquiditeitsreserve bankwezen


De vrije liquiditeitsreserve bankwezen is dat deel van de liquide middelen van banken dat de minimale omvang, zoals dat wordt voorgeschreven door de Centrale Bank in het kader van het monetair toezicht, te boven gaat.

Daarmee kan de vrije liquiditeitsreserve bankwezen dus voor bijvoorbeeld uitbreiding van de kredietverlening worden benut.
Gebruikte begrippen in vrije liquiditeitsreserve bankwezen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankwezen
  ... Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
liquiditeitsreserve
  ... onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
monetair toezicht
  ... monetair toezicht wordt ook wel sociaaleconomisch toezicht genoemd dit monetair toezicht wordt uitgeoefend door de centrale bank...Lees meer