donderdag 16 juni 2016

Vrij op vrachtauto

Vrij op vrachtauto


Vrij op vrachtauto, in het engels free on truck ofwel FOT is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de plaats van verzending geladen op of in een vrachtauto moet afleveren.

De kosten en de risico's zijn voor rekening van de koper van het moment af waarop de goederen aldus zijn afgeleverd.
Gebruikte begrippen in vrij op vrachtauto


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer