donderdag 16 juni 2016

vraagprijs

vraagprijs


De vraagprijs is de prijs die de koper bereid is om te betalen, dus de prijs waarbij men jouw product af wil nemen. Het is in de economie dus de prijs die de vrager in de zin van vraag- en aanbod betaalt.

In de praktijk komen we echter ook vaak de vraagprijs tegen bij transacties, bijvoorbeeld de prijs die de verkoper van een huis vraagt.

Dat maakt het begrip verwarrend en de context is dus van belang om te bepalen wat er precies met vraagprijs wordt bedoeld.
Gebruikte begrippen in vraagprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar vraagprijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


mean price
  ... de mean price is de meest gangbare prijs vaak het gemiddelde van de vraagprijs laatprijs en de...Lees meer
kostenkoper
  ... als de afkorting kosten koper achter de vraagprijs van een onroerende zaak bijvoorbeeld een woning staat dan zijn de...Lees meer