vrijdag 3 juni 2016

proportioneel verband

proportioneel verband


We spreken van een proportioneel verband indien de onafhankelijke variabele toeneemt ,zal de afhankelijke variabele evenredig toenemen.

Proportioneel (evenredig) wordt gebruikt in combinatie met meer en minder evenredig.

Deze combinatie van begrippen moet worden onderscheiden van de combinatie progressief, degressief en lineair, welke betrekking heeft op de ontwikkeling van de marginale waarde.
Gebruikte begrippen in proportioneel verband


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar proportioneel verband in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


progressief verband
  ... we spreken van van een progressief verband of een meer dan evenredig verband indien de marginale waarde eerste afgeleide toeneemt...Lees meer