vrijdag 3 juni 2016

Promessedisconto

Promessedisconto


We verstaan onder het promessedisconto het discontopercentage, waartegen De Nederlandsche Bank NV bereid is wissels en promessen met tenminste twee door haar solvabel geachte handtekeningen te disconteren.

In de praktijk dient het promessedisconto thans nog uitsluitend als basisrente ,waaraan de banken hun tarieven voor de kredietverlening in rekeningcourant koppelen.

Ook voor zogenaamd effectenkrediet wordt meestal dit promessedisconto gebruikt om de rente te bepalen.
Gebruikte begrippen in promessedisconto


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
discontopercentage
  ... het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar promessedisconto in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


officieel disconto
  ... onder het officieel disconto verstaan we het discontopercentage dat de de nederlandsche bank nv vaststelt en waarbij zij normaal...Lees meer
extra rentetoeslag
  ... onder de extra rentetoeslag verstaan we een percentage dat de banken tijdelijk bovenop de overeengekomen debetrente leggen wanneer de...Lees meer