maandag 13 juni 2016

progressie in de loon- en inkomsten belasting

progressie in de loon- en inkomsten belasting


Progressie in de loon- en inkomsten belasting houdt in dat men bij een hoger inkomen relatief meer belasting betaalt.

Deze progressie heeft dus alleen invloed op de secundaire inkomensverdeling, net als de aftrekposten. De progressie heeft als gevolg dat de secundaire inkomensverdeling minder scheef is dan de primaire inkomensverdeling. Er vindt dus nivellering plaats.
Gebruikte begrippen in progressie in de loon en inkomstenbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
nivellering
  ... onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land...Lees meer
primaire inkomensverdeling
  ... de primaire inkomensverdeling is de verdeling van het primaire nationaal inkomen over de inkomenstrekkers personen met een inkomen of...Lees meer
secundaire inkomensverdeling
  ... onder de secundaire inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het secundaire nationaal inkomen over personen in een land door...Lees meer