maandag 13 juni 2016

productschap

productschap


Een productschap is een organisatie van alle ondernemingen die bij de totstandkoming van een bepaald product zijn betrokken.

Het is een zogenaamd met publiekrechtelijk gezag bekleed lichaam.

Het productschap vinden we vooral in de agrarische sector zoals het Productschap Vee en Vlees, het productschap Tuinbouw en het Productschap Zuivel.

Hier behartigt het productschap de gezamenlijke belangen van de sector.

Het productschap wordt bestuurd door vertegenwoordigers van ondernemers en werknemers uit de onderliggende bedrijfstakken .

De productschappen en de bedrijfschappen vormen samen met de SER de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (pbo).
Gebruikte begrippen in productschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
  ... een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ofwel een pbo is een organisatie van een bedrijfstak die de bevoegdheid heeft om diverse zaken...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer