maandag 13 juni 2016

productiviteitsval

productiviteitsval


We spreken van de productiviteitsval als een werknemer niet voldoende arbeid levert om zijn totale arbeidskosten terug te verdienen. Voor de werkgever is het dan niet aantrekkelijk om de betrokkene in dienst te nemen of te houden.
Gebruikte begrippen in productiviteitsval


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer