maandag 13 juni 2016

productiefactor kapitaal

productiefactor kapitaal


Onder de productiefactor kapitaal verstaan we alle goederen die ingezet worden in het productieproces om nieuwe goederen te kunnen produceren. Dit is dus veel ruimer dan alleen kapitaal in de enge zin van geld.
Gebruikte begrippen in productiefactorkapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer