woensdag 22 juni 2016

Out of pocket expenses

Out of pocket expenses


out of pocket expenses zijn kleine uitgaven die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, maar waarvoor de wederpartij periodiek een van te voren overeengekomen vaste som geld betaalt.