woensdag 22 juni 2016

organische resultatenrekening

organische resultatenrekening


Een organische resultatenrekening is een vorm van een resultatenrekening waarin de opbrengsten en kosten zijn gegroepeerd per bedrijfsonderdeel, bijv. magazijn, werkplaats of produktieafdelingen, tekenkamer, verkoopafdeling etc., de zogenoemde kostenplaatsen.

Een organische resultatenrekening is gericht op inzicht in de rentabiliteit van de verschillende bedrijfsonderdelen.
Gebruikte begrippen in organische resultatenrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer