maandag 27 juni 2016

Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting


Onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente opgelegd aan de eigenaar en gebruikers van woningen, grond en andere onroerende zaken.

De belasting was gesplitst in een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Een eigenaar/bewoner van een koopwoning betaalde beide delen. Het gebruikersdeel alleen (bij een huurwoning) is inmiddels komen te vervallen.
Gebruikte begrippen in onroerende zaak belasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer