maandag 27 juni 2016

Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting


Onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente opgelegd aan de eigenaar en gebruikers van woningen, grond en andere onroerende zaken.

De belasting was gesplitst in een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Een eigenaar/bewoner van een koopwoning betaalde beide delen. Het gebruikersdeel alleen (bij een huurwoning) is inmiddels komen te vervallen.