maandag 13 juni 2016

kapitaalproductiviteit

kapitaalproductiviteit


Onder de kapitaalproductiviteit verstaan we de omvang van de productie per eenheid kapitaalgoed. We spreken dan ook wel van de productkapitaalverhouding.
Gebruikte begrippen in kapitaal productiviteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kapitaalgoed
  ... onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in...Lees meer
kapitaalproductiviteit
  ... de kapitaalproductiviteit is de productie per eenheid kapitaal per tijdseenheid als berekening kan men het nationaal inkomen delen door de...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer