vrijdag 3 juni 2016

Gekruiste cheque

Gekruiste cheque


Bij een zogenaamde gekruiste cheque zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Hierbij zijn aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen getrokken.

Tussen deze lijnen mag verder geen enkele aanwijzing voorkomen.

Varianten zijn de elders besproken algemeen gekruiste cheque en de bijzonder gekruiste cheque.

In het internationale verkeer komen we de gekruiste cheque tegen onder de naam crossed cheque.

Vertalingen van gekruiste cheque

Engels:   crossed cheque

Gebruikte begrippen in gekruiste cheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
algemeen gekruiste cheque
  ... een algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen deze evenwijdige...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer

Begrippen waar gekruiste cheque in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


algemeen gekruiste cheque
  ... een algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen deze evenwijdige...Lees meer
bijzonder gekruiste cheque
  ... een zogenaamde bijzonder gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen...Lees meer