vrijdag 3 juni 2016

geinvesteerde vermogen

geinvesteerde vermogen


Onder het geïnvesteerde vermogen verstaan we het totale bedrag dat door een bedrijf is geïnvesteerd in grond voor onroerend goed en productiemiddelen als bijvoorbeeld machines voor de productie.

Een manier om het geïnvesteerde vermogen te berekenen is de som van de vaste activa te nemen, daar het werkkapitaal bij op te tellen en de som met het betaalde dividend te verminderen.