vrijdag 3 juni 2016

Geïnsinueerde

Geïnsinueerde


Met de geïnsinueerde wordt degene bedoeld die gesommeerd wordt aan zijn verplichtingen te voldoen.

Een voorbeeld hiervan is de sommatie door een koper aan de verkoper (de geïnsinueerde) om de verkochte goederen te leveren.