vrijdag 3 juni 2016

gedifferentieerd loonbeleid

gedifferentieerd loonbeleid


Een gedifferentieerd loonbeleid houdt in dat de loonsverhogingen worden afgestemd op de gemiddelde arbeidsproductiviteitstijgingen per bedrijfstak.
Gebruikte begrippen in gedifferentieerd loonbeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer