vrijdag 17 juni 2016

Z-ratio

Z-ratio


De z-ratio geeft aan hoeveel sneller een warrant stijgt dan het onderliggende aandeel, waarbij we er van uitgaan dat de premie gelijk blijft.
Gebruikte begrippen in zratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer