maandag 20 juni 2016

Winstquote

Winstquote


De winstsom als percentage van het nationaal inkomen is de winstquote.

Het nationaal inkomen is opgebouwd uit een loonsom, een pachtsom, een huursom en een winstsom.