maandag 20 juni 2016

Winstquote

Winstquote


De winstsom als percentage van het nationaal inkomen is de winstquote.

Het nationaal inkomen is opgebouwd uit een loonsom, een pachtsom, een huursom en een winstsom.
Gebruikte begrippen in winstquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loonsom
  ... de loonsom is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers...Lees meer

Begrippen waar winstquote in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer