woensdag 15 juni 2016

Warrantlening

Warrantlening


Een zogenaamde warrantlening is een vorm van een lening in het algemeen uitgevoerd als een obligatie, waaraan warrants zijn gekoppeld.
Gebruikte begrippen in warrantlening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer