donderdag 16 juni 2016

Vriendelijk

Vriendelijk


Vriendelijk is een beursterm voor hogere koersen.

In de zin van "...de beurs was vandaag vriendelijk gestemd...".
Gebruikte begrippen in vriendelijk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer

Begrippen waar vriendelijk in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


belastingontwijking
  ... Onder de term belastingontwijking verstaan we handeling die erop gericht zijn zo min mogelijk belasting te betalen...Lees meer
loan to value
  ... bij het verstrekken van hypotheken op woningen wordt het begrip loan to value gehanteerd wat zoveel wil zeggen...Lees meer
groenfonds
  ... een groenfonds is een fiscaal vriendelijk beleggingsfonds dat investeert in milieuvriendelijke projecten en in aandelen in milieuvriendelijke ondernemingen...Lees meer