donderdag 16 juni 2016

Voting trust

Voting trust


Onder een voting trust verstaan we een stemovereenkomst waarbij kleine aandeelhouders, die tezamen de meerderheid vormen, hun stemmen bundelen ten einde in de vergadering van aandeelhouders tegen een grootaandeelhouder een gesloten front te kunnen vormen.
Gebruikte begrippen in votingtrust


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
grootaandeelhouder
  ... onder een grootaandeelhouder verstaan we een aandeelhouder die een relatief groot deel van de aandelen bezit...Lees meer
stemovereenkomst
  ... een stemovereenkomst is een overeenkomst tussen stemgerechtigden of tussen stemgerechtigden en een derde om hun stem met betrekking tot een...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer