woensdag 22 juni 2016

Order

Order


Een order is een opdracht van een klant aan een bank, commissionair of (online-) broker tot aankoop of verkoop van effecten.