woensdag 22 juni 2016

Option Clearing Corporation

Option Clearing Corporation


roll up
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
De OCC ofwel de Option Clearing Corporation is een overkoepelende clearing organisatie van verschillende optiebeurzen.