woensdag 22 juni 2016

Optimale rendement

Optimale rendement


Onder het optimale rendement verstaan we bij het vermogensbeheer een zo hoog mogelijke som van inkomensrendement en waardestijging van een vermogen bij een bepaalde, gewenste risicograad.
Gebruikte begrippen in optimale rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer