woensdag 18 mei 2016

verzekering constructie allrisks

verzekering constructie allrisks


De verzekering constructie allrisks wordt afgekort aangeduid met CARverzekering. Het betreft een verzekering die de opdrachtgever, de architect en (onder) aannemers dekt tegen materiële schade tijdens de (ver)bouw van een werk, maar daarnaast ook bescherming biedt bij schade aan derden als gevolg van de uitvoering van de (ver)bouwwerkzaamheden.
Gebruikte begrippen in verzekering constructie allrisks


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


carverzekering
  ... car is de afkorting van construction all risksdeze car verzekering is een voorziening veelal afgesloten door de aannemer waarop...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer