maandag 9 mei 2016

Counter currency

Counter currency


Onder de Counter currency verstaan we in de valutahandel de tweede drielettercode bij een currencypair.

De eerste drie letters vormen de basisvaluta, de volgende drie vormen de counter currency
Gebruikte begrippen in counter currency


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basisvaluta
  ... de basisvaluta is de eerste valuta bij de gebruikelijk notatie in de valutahandel waar altijd twee valuta's worden genoemd...Lees meer
valutahandel
  ... onder de zogenaamde valutahandel verstaan we de koop of verkoop van een valuta op een lokale markt voor tegen een...Lees meer

Begrippen waar counter currency in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


currency pair
  ... het zogenaamde currency pair is een notatie uit de valutahandel of forex waar altijd twee drielettercodes aaneen worden gebruikt...Lees meer