zondag 1 mei 2016

Executie

Executie


Met het juridische begrip executie, in het engels foreclosure genoemd, bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een rechtbank.

Het proces wordt executeren genoemd, en wordt in het algemeen ten uitvoer gebracht door een deurwaarder.

Deze deurwaarder heeft dan bijvoorbeeld de mogelijkheden om op de goederen van de debiteur beslag te leggen en deze in het openbaar te doen verkopen.

Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

Gebruikte begrippen in executie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
deurwaarder
  ... een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer

Begrippen waar executie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


parate executie
  ... het recht van parate executie is een bevoegdheid door de wet toegekend aan bepaalde crediteuren zoals bijvoorbeeld de pandhouder...Lees meer
separatist
  ... een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als...Lees meer
algemeenvoorrecht
  ... een zogenaamd algemeen voorrecht wordt in de wet aan bepaalde crediteuren toegekend gezien de aard van hun vorderingen om...Lees meer
executievaneffecten
  ... onder het begrip executie van effecten verstaan we de executoriale verkoop van effecten het betreft een openbare verkoop die...Lees meer
executoriale verkoop van effecten
  ... onder het begrip executoriale verkoop van effecten ofwel executie van effecten verstaan we de openbare verkoop die...Lees meer
pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
bijzonder voorrecht
  ... een bijzonder voorrecht wordt ook wel een speciaal voorrecht genoemd het bijzonder voorrecht wordt van rechtswege aan bepaalde crediteuren...Lees meer
derden hypotheek
  ... een derdenhypotheek is een hypotheek die gegeven wordt door een ander persoon dan de schuldenaar...Lees meer
taxatie
  ... het begrip taxatie kent meerdere betekenissen bijvoorbeeld het vaststellen van de waarde van een onroerend goed bijvoorbeeld van een woning in...Lees meer
executoirverklaring
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer
exequatur
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer
fiatexecutie
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer