zondag 1 mei 2016

executeur

executeur


Onder de executeur of executeur-testamentair wordt degene verstaan die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

Gebruikte begrippen in executeur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer

Begrippen waar executeur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


verklaring van executele
  ... onder een verklaring van executele verstaan we een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur...Lees meer