woensdag 18 mei 2016

constitutum possessorium

constitutum possessorium


Onder constitutum possessorium wordt een vorm van bezitsoverdracht verstaan,  waarbij de eigenaar van een roerend goed het eigendom van dat roerend goed overdraagt aan de verkrijger, voor wie hij verklaart het betrokken goed voortaan te gaan houden of bewaren.

De feitelijke macht blijft gewoon bij degene die voorheen ook al eigenaar was.
Gebruikte begrippen in constitutum possessorium


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer