woensdag 4 mei 2016

werkgelegenheidskrediet

werkgelegenheidskrediet


Een werkgelegenheidskrediet is een krediet, verleend door de Nederlandse Staat en dat op naam staat van de Staat via de Nationale Investeringsbank NV aan ondernemingen die kampen met acute financieringsmoeilijkheden, waardoor hun voortbestaan en daarmee de werkgelegenheid in gevaar komt.
Gebruikte begrippen in werkgelegenheidskrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
nationale investeringsbank
  ... de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven...Lees meer
nederlandse staat
  ... we gebruiken de term nederlandse staat of wat ouderwetser "de staat der nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer