maandag 23 mei 2016

Girorekening

Girorekening


Een girorekening is een rekening bij een bankinstelling met behulp waarvan de rekeninghouder betalingen kan verrichten of ontvangen.

De term girorekening werd vroeger vaak gekoppeld aan de postbank en wordt daarom ook nog wel nader aangeduid als een bankgirorekening en postgirorekening.

girorekening


Gebruikte begrippen in girorekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar girorekening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


katvanger
  ... een katvanger in de financiële wereld is iemand die zijn bank of girorekening beschikbaar stelt voor transacties die verboden zijn...Lees meer
betaalrekening
  ... onder een betaalrekening verstaan we een rekening bij een bank waarvan de voornaamste functie van deze bank is dat deze...Lees meer
beschikbaarstelling door een bank
  ... onder de beschikbaarstelling door een bank verstaan we het beschikbaar stellen van een bedrag door een bank...Lees meer