maandag 23 mei 2016

Giropas

Giropas


De giropas was vroeger een legitimatiebewijs, door de Postbank NV verstrekt aan haar particuliere rekeninghouders aan wie girobetaalkaarten of kascheques ter beschikking worden gesteld.
Gebruikte begrippen in giropas


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer

Begrippen waar giropas in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


girobetaalkaart
  ... de girobetaalkaart was een door de postbank nv aan particuliere rekeninghouders beschikbaar gesteld formulier waarmee deze betalingen konden verrichten...Lees meer