donderdag 19 mei 2016

Geprivilegieerde vordering

Geprivilegieerde vordering


Een geprivilegieerde vordering wordt ook wel een bevoorrechte vordering genoemd.

Het is een vordering die wettelijk bij voorrang voldaan moet worden uit de executieopbrengst van alle of bepaalde goederen.
Gebruikte begrippen in geprivilegieerde vordering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bevoorrechte vordering
  ... een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen deze worden vaak concurrente vordering...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer