donderdag 19 mei 2016

generatierekeningen

generatierekeningen


Bij de zogenaamde generatierekeningen is goed te zien hoe verschillende opeenvolgende generaties een bijdrage aan de financiering van de overheid hebben geleverd.

Hierbij wordt gerekend over het gehele leven. Daarnaast wordt bij de generatierekeningen ook gekeken hoe van die generaties van de overheid profijt getrokken hebben.
Gebruikte begrippen in generatie rekeningen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer