vrijdag 27 mei 2016

Generally Accepted Auditing Standards

Generally Accepted Auditing Standards


Onder de Generally Accepted Auditing Standards verstaan we de Amerikaanse richtlijnen die accountants moeten naleven bij het maken van de financiële verslaglegging van een bedrijf.

Mocht een accountant van de Generally Accepted Auditing Standards afwijken dan geldt daarvoor een meldingsplicht.
Gebruikte begrippen in generally accepted auditing standards


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


accountant
  ... Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
auditing
  ... Onder auditing verstaan we het verifieren en het controleren van de correcte en adequate werking van de interne controleregels...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer