vrijdag 27 mei 2016

Generally Accepted Accounting Principles

Generally Accepted Accounting Principles


De Generally Accepted Accounting Principles, af te korten tot GAAP zijn de algemeen erkende Amerikaanse regels voor het opstellen van de verlies- en winstrekening en het financiële jaarverslag.
Gebruikte begrippen in generally accepted accounting principles


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer