maandag 2 mei 2016

General agreement on Tariffs and Trade

General agreement on Tariffs and Trade


Onder de General agreement on Tariffs and Trade (GATT) of ook wel Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel is een organisatie die in 1947 op een speciale conferentie is opgericht.

Het doel was de vermindering of zelfs geleidelijke afschaffing van de invoerrechten en andere zaken die de internationale handel frustreren.

Deze conferenties worden om de paar jaar gehouden om dit doel wat dichterbij te brengen.

Deze conferenties worden "rondes" genoemd en vaak naar een voorzitter of plaats genoemd. Zo kennen we de Kennedyronde, de Tokyoronde en de Uruguayronden.

De Gatt wordt wel als voorloper van de wereld handels organisatie (WTO) beschouwd.
Gebruikte begrippen in general agreement on tariffs and trade


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer