zaterdag 28 mei 2016

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen


De gemeentelijke belastingen worden geïnd door de gemeente zelf in plaats van door de belastingdienst.

Welke belastingen de gemeenten mogen heffen wordt bepaald door de gemeentewet.

De grootste inkomsten komen daarbij in het algemeen uit de onroerende zaak belastingen ofwel de WOZ.

Maar ook rioolbelasting, hondenbelasting en parkeerbelastingen spelen een behoorlijke rol mee.

Niet alle gemeentelijke belastingen zijn puur bedoeld om geld binnen te halen. Zo is in een aantal gemeenten de hondenbelasting afgeschaft, omdat deze meer kost dan oplevert.
Gebruikte begrippen in gemeentelijke belastingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar gemeentelijke belastingen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


minimabeleid
  ... onder het zogenaamde minimabeleid verstaan we het beleid van de overheid dat gericht is op ondersteuning van personen met de...Lees meer