zaterdag 28 mei 2016

gemeenschappelijke markt

gemeenschappelijke markt


Onder de gemeenschappelijke markt verstaan we de markt tussen de leden van de Europese Unie onderling.

Vanaf eind 1992 is er sprake van een vrije markt. Hierbij is er geen sprake meer van invoerbelemmeringen en er is vrij verkeer van kapitaal.

Inwoners van de Europese Unie staat het vrij om overal te werken. Soms zijn er op dat punt nog wel tijdelijk maatregelen van kracht bij toetreding van een nieuw land.
Gebruikte begrippen in gemeenschappelijke markt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer

Begrippen waar gemeenschappelijke markt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


euromarkt
  ... onder het begrip euromarkt verstaan we de gemeenschappelijke markt van de lidstaten van de europese unie gemeenschappen...Lees meer