zaterdag 28 mei 2016

geldschuld

geldschuld


Een geldschuld is een verbintenis om in de toekomst betaling van het nominale bedrag van een geldsom te voldoen.

In het algemeen vloeit hier de verplichting tot het betalen van rente als vergoeding uit voort.

Deze geldschuld vervalt als er vanuit de wet , gewoonte of overeenkomst iets anders wordt gesteld.
Gebruikte begrippen in geldschuld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
nominale bedrag
  ... onder het nominale bedrag van een lening verstaan we het bedrag zonder opgebouwde rente of dergelijke waar de lening...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verbintenis
  ... onder een verbintenis verstaan we een rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens welke de een verplicht is tot een bepaalde prestatie...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar geldschuld in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


moratoire rente
  ... de moratoire rente is de rente die verschuldigd is wegens het niet of met vertraging betalen van een geldschuld...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer