zaterdag 28 mei 2016

Geldschepping door kredietverlening

Geldschepping door kredietverlening


Een vorm van geldschepping is de geldschepping door kredietverlening ofwel de creation of money through loans.

We spreken van deze vorm van geldschepping bij het in omloop brengen van geld door banken in de vorm van kredietverlening op onderpand of aankoop van nieuw uitgegeven vermogenstitels.

Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan schuldbekentenissen.

Een voorwaarde om deze geldschepping mee te tellen is dat de gevormde kredietfaciliteiten wel worden meegerekend.

Als het krediet niet wordt opgenomen wordt het dus niet als geldschepping gezien.
Gebruikte begrippen in geldschepping door kredietverlening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer

Begrippen waar geldschepping door kredietverlening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
v